Lager Nr. (klick f.groß) Material Artikel Bearbeitung Bi-Nr. L-cm S-cm H-cm
 
  AZ380016 Azul Rosé Stele alls. poliert

 

35 15 128
 
  AZ380015 Azul Stele alls. pol./
Ko schräg/teils.gefl.

 

27 14 90
 
  AZ380008 Azul Liegestein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

42 36 16
 
  AZ380007 Azul Liegestein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

46 37 14
 
  AZ370389 Azul Stele alls. poliert

 

48 14 100
 
  AZ370292 Azul Stele alls. poliert

 

18 14 100
 
  AZ370242 Azul Urnenstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

45 16 67
 
  AZ370150 Azul Einzelstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

48 16 76
 
  AZ370149 Azul Urnenstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

46 16 71
 
  AZ360361 Azul-Rosé Liegestein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

50 40 14
 
  AZ330059 Azul Einzelstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

53 12-16 92
 
  AZ330005 Azul - rosè Breitstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

90 13 80
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               zurück zur Hauptauswahl