Lager Nr. (klick f.groß) Material Artikel Bearbeitung Bi-Nr. B-cm T-cm H-cm
 
  AZ380339 Azul Rosé Stele alls. poliert

 

22 16 82
 
  AZ380294 Azul Liegestein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

48 40 16
 
  AZ380157 Azul Urnenstein Fl.pol., Ktn.spreng.,
Rs. gefl.

 

38 14 75
 
  AZ380153 Azul Einzelstein Fl.pol., Ktn.spreng.,
Rs. geschl.

 

42 16 84
 
  AZ380151 Azul Einzelstein Fl.pol., Ktn.spreng.,
Rs. gefl.

 

40 16 80
 
  AZ380148 Azul Stele alls. poliert

 

24 14 100
 
  AZ380123 Azul Einzelstein alls. geflammt

 

65 14 100
 
  AZ380118 Azul Rosé Liegestein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

50 40 12
 
  AZ380016 Azul Rosé Stele alls. poliert

 

35 15 128
 
  AZ380015 Azul Stele alls. pol./
Ko schräg/teils.gefl.

 

27 14 90
 
  AZ370292 Azul Stele alls. poliert

 

18 14 100
 
  AZ370150 Azul Einzelstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

48 16 76
 
  AZ360361 Azul-Rosé Liegestein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

50 40 14
 
  AZ330059 Azul Einzelstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

53 12-16 92
 
  AZ330005 Azul - rosè Breitstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

90 13 80
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               zurück zur Hauptauswahl