Lager Nr. (klick f.groß) Material Artikel Bearbeitung Bi-Nr. L-cm S-cm H-cm
 
  AZ380016 Azul Rosé Stele alls. poliert

 

35 15 128
 
  AZ380015 Azul Stele alls. pol./
Ko schräg/teils.gefl.

 

27 14 90
 
  AZ380014 Azul Stele alls. poliert/Kopf schräg

 

27 13 83
 
  AZ380013 Azul Einzelstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

52 15 82
 
  AZ380010 Azul Liegestein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

45 36 14-15
 
  AZ380008 Azul Liegestein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

42 36 16
 
  AZ380007 Azul Liegestein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

46 37 14
 
  AZ380003 Azul Urnenstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

50 16 72
 
  AZ380002 Azul Stele alls. poliert

 

26/32 14 105
 
  AZ380001 Azul Einzelstein alls. geflammt

 

50 16 80
 
  AZ370389 Azul Stele alls. poliert

 

48 14 100
 
  AZ370292 Azul Stele alls. poliert

 

18 14 100
 
  AZ370288 Azul Liegestein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

60 45 16
 
  AZ370261 Azul Liegestein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

50 40 14
 
  AZ370242 Azul Urnenstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

45 16 67
 
  AZ370241 Azul Urnenstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

39 12 73
 
  AZ370174 Azul-rosé Einzelstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

42 16 81
 
  AZ370150 Azul Einzelstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

48 16 76
 
  AZ370149 Azul Urnenstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

46 16 71
 
  AZ360396 Azul Urnenstein alls. rust. Form

 

40 15-19 74
 
  AZ360361 Azul-Rosé Liegestein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

50 40 14
 
  AZ330059 Azul Einzelstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

53 12-16 92
 
  AZ330005 Azul - rosè Breitstein Fl.pol., Ktn.spreng.

 

90 13 80
                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               zurück zur Hauptauswahl